Citroën JD Kulej Rumia | Autoryzowany Dealer
Jazda próbna serwis

WNIOSEK UBEZPIECZENIA W 2 KROKACH

Dzięki współpracy z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi, jesteśmy w stanie przygotować ofertę najlepiej dopasowaną do Państwa potrzeb.

Krok 1 z 2
01
02
Następny krok

JD Kulej Olsztyn Sp z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 178 , 81-571 Gdynia, jako administrator danych, informuje Pana/ Panią, iż:

1. Spółka prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umów, których przedmiotem jest: – nabycie/sprzedaż pojazdów; – serwis samochodowy; – usługa gwarancyjna pojazdu; – naprawy lakierniczo-blacharskie; – sprzedaż części zamiennych; – usługa finansowa lub ubezpieczeniowa.

2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt 1 klauzuli.

3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom powiązanym: JD Kulej Sp z o.o. i JD Kulej Sopot Sp z o.o.

4. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych

5. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie powinno nastąpić na piśmie i być wysłane na adres Administratora danych wskazany powyżej.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pan uważacie, że dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

9. Dane osobowe będę przechowywane przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została zawarta ostatnia z umów o której mowa w punkcie 1.

auta dosępne
od ręki

Sprawdź!