Citroën JD Kulej Rumia | Autoryzowany Dealer
Sprzedaj/Zamień serwis

ZAPYTANIE DO DZIAŁU CZĘŚCI

Oryginalne części, owoc wiedzy i kompetencji Marki Citroën, zostały zaprojektowane tak, aby idealnie odpowiadać specyficznym wymogom technicznym każdego modelu auta.

JD Kulej Sp z o.o. z siedzibą w Gdyni , ul. Chwaszczyńska 178 , 81-571 Gdynia , jako administrator danych, informuje Pana/ Panią, iż:

1. Spółka prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umów, których przedmiotem jest: – nabycie/sprzedaż pojazdów; -najem/użyczenie; – serwis samochodowy; – usługa gwarancyjna pojazdu; – naprawy lakierniczo-blacharskie; – sprzedaż części zamiennych; – usługa finansowa lub ubezpieczeniowa.

2.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt 1 klauzuli.

3.Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom powiązanym: JD Kulej Sopot Sp z o.o.

4.Posiada Pani/Pan prawo żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych

5.Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie powinno nastąpić na piśmie i być wysłane na adres Administratora danych wskazany powyżej.

6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pan uważacie, że dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.

7.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

9.Dane osobowe będę przechowywane przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została zawarta ostatnia

auta dostępne
od ręki

Sprawdź!